Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Ilir Zylfiu

Language

Albanian

Abstract

Kur flasim për çështje të zgjidhjes së statutit të shteteve të pavarura në botë shohim modele të ndryshme, në disa raste në histori shohim fitimin e statusit të pavarësimit të shteteve në mënyrë të drejtpërdrejt nga rezultatet e luftërave, në raste të tjera shohim ndërmjetësime të fuqive të mëdha, raste të kompensimeve të ndryshme territoriale ose burimeve të ndryshme natyrore të shteteve. Një nga këto raste e hasim edhe rastin e Kosovës të cilin do të mundohemi të e shtjellojmë gjatë këtij punimi në një analizë të marrëveshjeve të ndryshme duke filluar nga marrëveshja e Kumanovës, rezoluta 1244, vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, si dhe pako e presidentit Ahtisari, Marrveshja e Rambujesë, Grupet negociatore, Bisedimet e Vjenës, Raporti i z. Kai Aiden. Gjatë këtyre analizave do të shohim këndvështrime dhe pika kyqe të secilit prej dokumenteve të lartcekura lidhur me definimin e statusit të Kosovës.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2819

Share

COinS