Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Fadil U. Kryeziu

Language

Albanian

Abstract

Hyrje: Tensioni i lartë i gjakut (hipertensioni arterial) është një nga shkaktarët e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së parakohshme që mund të parandalohet.

Hipertensioni është një faktor i rëndësishëm i rrezikut për insultet cerebrovaskulare, iskemitë tranzitore, infarktin e miokardit, insuficiencën e zemrës, sëmundjet kronike të veshkave, dëmtimit kongnitiv dhe vdekjeve të parakohshme. Hipertensioni i patrajtuar, zakonisht shoqërohet me një rritje progresive të tensionit arterial. Rëndësi të veqantë në trajtim ka edhe ushqyeshmëria e këtyre pacienteve si p.sh: ndryshimi i stilit të jetës, kufizimi i kripës, reduktimi i peshës, ndërprerja e duhanit etj.

Qëllimi i studimit ishte marrja e informatave lidhur me numrin e pacientëve me hipertension arterial, si dhe kujdesin infermieror që ju ofrohet atyre në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash.

Metodologjia: Konsiston në qasje kuantitative, është bërë analizimi statistikor në periudhën Janar-Qershor të vitit 2020, të dhënat janë marrë nga protokollet e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare “Adem Berisha” në Dragash.

Rezultatet: Tipi i studimit është retrospektivë. Studimi perfshin gjithsejë 707 pacient, nga të cilët 320 apo 45% janë meshkuj dhe 387 apo 55% femra. Sa i përket moshës, numri më i madh ka qenë mbi moshën 65 vjeqare 355 apo 50.2%.

Konkluzione: HTA nëse nuk diagnostikohet dhe mjekohet me kohë paraqet një kërcenim serioz për jetën e pacientit. Ҫdo pacientë përveҫ trajtimit farmakologjik duhet të ketë një qasje dietetike për ta ndaluar hipertensionin (DASH). Kujdesi infermieror është një hallkë e rëndësishme në trajtimin dhe parandalimin e kësaj sëmundje, andaj nuk duhet të mungojnë trajnimet e ndryshme profesionale për të ngritur njohuritë e tyre në parandalimin e sëmundjes dhe edukuimin shëndetsorë të pacientit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2817

Included in

Nursing Commons

Share

COinS