Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Aferdita Statovci

Language

Albanian

Abstract

Ky punim diplome është i fokusuar në të kaluarën, të tashmen, si dhe trajton se si shihet e ardhmja e dizajnit të tekstilit dhe modës në aspektin teknologjik dhe inovativ. Si fillim trajtohet se si janë bërë avancimet në këtë fushë duke analizuar hapat nga koha primitive, ndikimin e zbulimeve përgjatë viteve. Pastaj në zhvillimin e mëtejshëm të makinerive më të specializuara për tekstile, qepje e modifikime specifike.

Qëllimi i këtij hulumtimi është që me anë të analizimit dhe shqyrtimit e të kaluarës dhe të tashmes së inovimit të teknikave, materialeve dhe makinerive të reja të tekstilit në Industrinë e Dizajnit të Modës, të bëhët një lloj parashikimi se si do të vazhdoj dhe të kaloj nëpër shkallë më të larta ky avancim në këtë lloj industrie. Ky “parashikim” bëhët duke analizuar statistikat, potencialet, kohën e lansimit dhe hyrjes në funksion ose trend (modë) të këtyre metodave, teknikave dhe makinerive të reja në industrine e modës dhe tekstilit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2829

Share

COinS