Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Muhamet Ahmeti

Language

Albanian

Abstract

Në këtë temë do të flasim për Cilësin e betonit dhe vetitë e betonit të njomë dhe të ngurtësuar, në veçanti për betonin, komponentët e betonit, përparësitë dhe mangësit, vetitë e tij, si dhe për llojet e betonit, poashtu edhe për rezistencën në shtypje. Duke ditur që betoni është njëri ndër materialet më të përdorura në ndërtimin e strukturave, të cilat përditë e më tepër po bëhen objekt i arritjeve shkencore në inxhinierinë e ndërtimit si në aspektin e lartësisë (etazhitetit), e po ashtu edhe aplikimin e betoneve “të reja” speciale. Fabrikave per prodhimie betonit si dhe mjetet e transportit si dhe koha maksimumi transportit betonit prej fabrikes se betonit deri ne vendpunisht si dhe prodhimi i betonit Brenda ne vendpunisht ku kerkohet me kapacitet te vogel. Betoni përdoret në: ndërtime të larta, në ndërtime të ulëta, objekte hidroteknike etj. Punimi i realizuar bazohet në lëndët: Materiale ndërtimore dhe Teknologjia e Betonit. Fjalë kyçe: betoni, rezistenca në shtypje, hidratimi, raporti w/ç, përcaktimi i klasës së betonit, çimentoja, Transportimi i betonit, Ekzaminimi i ujit, Agregat, Aditivët etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2827

Included in

Engineering Commons

Share

COinS