Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Sebil Spat

Language

Albanian

Abstract

Vetëm sektori i ndërtimit përfshin rreth 35% të konsumimit të energjisë dhe nevoja për ada ptimin e qasjes të ndërtimit të gjelbër dhe dizajnit të qëndrueshëm po rritet gjithnjë e më sh umë. Në këtë studim do të diskutohet se cka është arkitektura e gjelbër, dizajni i qëndrueshë m, roli i tyre në ambientin tonë dhe parimet e ndërtimit të gjelbër. Të dhënat e analizuara në këtë studim sygjerojnë se duke përdorur metoda të ndryshme të ndërtimit të gjelbër si: sisteme të ujit, sisteme solare, materiale të mira për ambientin e të tjera, të cilat mundësojnë minimizimin e ndikimit të sektorit të ndërtimit në shëndetin e njeriut dhe çdo krijese të gjallë në këtë planet. Si përfundim, të gjitha informacionet e shqyrtuara në këtë studim reflektojnë në ridizajnimin e ish-restorant Marsi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2772

Share

COinS