Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Engineering Management

First Advisor

Muhamet Ahmeti

Language

Albanian

Abstract

Punimi i realizuar bazohet në lëndën: Konstruksionet e Drurit. Kjo përmbledhje ofron një pamje të përditësuar të njohurive aktuale në lidhje me Drurin si material ndërtimorë, mekanizmat e hidratimit, përfshirë origjinën e periudhës së reaksionit të ngadaltë në vetitë fiziko mekanike, natyra e periudhës së nxitimit, roli i vetive fiziko mekanike në Drurin si meterial ndertimi po ashtu edhe tharja e cila konsiderohet nje nder proceset kryesore.

Qëllimi i kësaj teme është të bëj hulumtim rreth procesit të Drurit duke ju nenshtruar vetive fiziko-mekanike . Shtjellimin dhe ndarjen e llojeve të ndryshme të Drunjëve.

Po ashtu do te shtjellohen analiza laboratorike dhe eksperimente te ndryshme në Dru, llojet e Drunjëve, ndikimi i raportit- te lagështisë në Dru etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2769

Included in

Engineering Commons

Share

COinS