Date of Award

Summer 6-2017

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Bertan Karahoda

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim diplome, është përshkruar procesi i ndërtimit të një quadcopteri në konfiguracionin X i cili mund të rri pezull në mënyrë autonome, me të gjitha pjesët, duke përfshirë edhe kontrolluesin e fluturimit, programimi i të cilit është bërë me Arduino DUE. Gjatë këtij punimi janë hasur sfida dhe probleme të ndryshme të cilat janë përshkruar dhe shpresojmë që përvoja që është përfituar gjatë tejkalimit të këtyre problemeve, të shërbejë si udhëzues për projekte të ngjashme në të ardhmen.

DOI

10.33107/ubt-etd.2017.222

Share

COinS