Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerim Zylfiu

Language

Albanian

Abstract

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve mobile për shumë platforma në të njëjtën kohë mund të jetë e gjatë. Meqenëse aplikacionet duhet të zhvillohen me teknologjitë e zhvillimit të secilës platformë, dizajnerët e softuerëve duhet të zhvillojnë dhe mbajnë shumë kode burimore të ndara për një aplikacion. Kjo ka shtyrë shumë kompani dhe komunitete të krijojnë framework dhe mjete të reja zhvillimore për aplikacionet mobile të cilat lejojnë zhvilluesit të shkruajnë dhe mbajnë një bazë të vetme të kodit. Baza e kodit më pas përpilohet në aplikacione për secilën platformë dhe aplikacionet pastaj mund të publikohen.

Ky punim përqendrohet në teknologjitë e zhvillimit cross-platform, posaçërisht në ato që përdorin funksionalitetin e secilës platformë për të ofruar një përvojë përdoruesit. Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë nëse teknologjitë cross-platform janë një mundësi e mirë për zhvillimin modern të aplikacioneve mobile si nga përvoja e zhvillimit ashtu edhe nga përvoja e përdoruesit.

Gjetja kryesore e hulumtimit ishte React Native dhe teknologjitë e tjera cross-platform mund të jenë një mundësi praktike për zhvillimin e aplikacioneve mobile, është e paqartë kur teknologjitë cross-platform kanë një avantazh të rëndësishëm. Në aplikacione të vogla ndryshimi midis të dyve nuk është i theksuar dhe në aplikacione më komplekse teknologjitë cross-platform nuk kanë domosdoshmërisht shumë përfitime në krahasim me teknologjitë vendase.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2786

Share

COinS