Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Violeta Zefi

Language

Albanian

Abstract

Të dish të komunikosh me të tjerët është shumë e rëndësishme, si dhe të kesh aftësinë që t’i bësh të tjerët të të kuptojn atë që e flet të lehtëson çdo mardhënie me ta dhe të mundëson shmangien e keqkuptimeve dhe konflikteve. Andaj ne si infermier duhet të dim se komunikimi me pacientët, si dhe me familjarët është baza kryesore e punës apo obligimeve të një mantelbardhi.

Përmes këtij punimi diplome unë dëshiroj të zgjeroj njohuritë e mia në lidhje me komunikimin infermier-pacient në mjediset e kujdesit shëndetësor, përmes njohjes së procesit të komunikimit shëndetësor, njohjes së faktorëve ndikues dhe strategjive për tejkalimin e sfidave në lidhje me komunikimin. Gjithashtu përmes këtij punimi synoj edhe njohjen e mënyrës së komunikimit me pacientët me nevoja të veçanta dhe me pacientët e prekur nga kanceri, si dhe njohjen e mënyrës së komunikimit të lajmeve të këqija.

Që në momentin e parë të takimit apo kontaktit infermier-pacient krijohet një mardhënie bashkëveprimi me njëri-tjetrin, ku infermieri në disa raste luan rolin e dhënësit të informacionit, e në disa raste është marrësi i informatave që pacienti i shkëmben me të. Mikpritja, buzëqeshja, të dëgjuarit, të kuptuarit, sinqeriteti, dhënia dhe sqarimi i informacioneve e bëjn të mundur krijimin e besimit, sigurisë, ambientit të ngrohtë dhe lehtësojn marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e problemeve, e që këto së bashku na sjellin deri te komunikimi efektiv me pacientin.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2791

Included in

Nursing Commons

Share

COinS