Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Rexhep Gjyliqi

Language

Albanian

Abstract

Shendeti i çdo pacienti është primarë për çdo infermier, dhe çdoherë duhet ti kushtojë kujdes të veçantë.

Unë si studente e degës së infermierisë , dua ta trajtoj këtë çështje e cila ka një rëndësi të madhe në zhvillimin e njohurive dhe aftësive te mia ne këtë lëmi.

Secili person dëshiron të jetë I shëndetshëm dhe detyrë e jona si infermierë është që në momentin që një person nuk ndjehet mirë, të ketë sigurinë dhe guximin të paraqitet tek ne për çdo lloj trajtimi.

Unë jam duke e trajtuar një temë e cila ka të bëj me krijesat më të çiltërta dhe më te bukurat në botë, fëmijet.

Shpresoj që dijenia ime dhe të dhënat që do I shtjellojë në këtë temë, do më ndihmojnë që në të ardhmen të jem çdoherë e gatshme për të dhënë ndihmën time në kohën dhe në momentin e duhur.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2790

Included in

Nursing Commons

Share

COinS