Date of Award

2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Drenusha Kryeziu

Language

Albanian

Abstract

Identitetit vizual është një çështje kryesore për çdo kompani. Prandaj, studimi i tij është një fushë kërkimore me interes të madh. Ky punim synon të zgjerojë të kuptuarit e këtij aktiviteti strategjik dhe efektet e tij. Në mënyrë të veçantë, ai hulumton konceptin e identitetit vizual të kompanisë, nga perspektiva e të punësuarve në sektorin e transportit dhe analizon lidhjen midis të identitetit vizual të kompanisë, qëndrimet dhe sjelljet të punonjësve. Rezultatet tregojnë se kompanitë duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë identitetit vizual, duke pasur parasysh ndikimin e tij në angazhimin e punonjësve, si dhe performancën dhe kënaqësinë e tyre. Në ditët e sotme, kompanitë janë të detyruara të zhvillojnë identitetin e tyre vizual. Në këtë nivel, kompanitë zbatojnë taktika të ndryshme të marketingut, dhe paraqitjes së tyre vizuale, me qëllim të komunikimit sa më serioz me konsumatorët e tyre.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2797

Share

COinS