Date of Award

Spring 6-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Lavdim Menxhiqi

Language

Albanian

Abstract

Siç e dimë, një nga faktorët më të rëndësishëm të njeriut është koha, në mënyrë të pëpshpejtimit të proceseve gjithçka është duke u digjitalizuar dhe kur bëhet fjalë për menaxhimin e burimeve njerëzore koha është mjaft e rëndësishme. Në mënyrë të përshpejtimit të proceseve brenda një kompanie krijimi i një sisitemi digjital do të ishte zgjedhje e përkryer.

Qëllimi i këtij hulumtimi është zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e burimeve njerëzore duke përdorur strategjitë më efikase dhe teknologjitë e avancuara për të arritur rezultatet.

Një sistem i tillë kompanive ju nevojitet për menaxhimin e shumë resurseve duke filluar nga departamentet, ekipet, cikli i jetës së një punëtori, planfikimet për pushime, kontrata etj. Sistemi ka për qëllim lehtësimin e menaxhimit të punës me staf brenda kompanis. Siç e dijm një kompani kujdeset për informata të ndryshme duke filluar nga lista e departamenteve, lista e ekipeve, menaxhimi i puntoreve, informacionet për secilin puntor etj.

Në këtë studim do të adresojmë efektivitetin e sistemit për menaxhimin e këtyre resurseve dhe do të diskutojmë se si mund të integrohet ky sistem.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2868

Share

COinS