Date of Award

Summer 8-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

Language

Albanian

Abstract

Duke u bazuar në Planin Zhvillimor dhe atë Urbanistik qyteti i Shtimes, është një vend që ka reliev me hapësira të bukura natyrore, si dhe vend në zhvillim e sipër në aspektin e ndërtimit, më është dukur e përshtatshme që këtij vendi të i shtohet një objekt afaristo-banesor në qendër të qytet, i cili do të plotëson të gjitha kushtet dhe standardet më të mira të ndërtimit, duke u përshtatur me ndërtimin dhe materialet e përdorura në rrethinën urbane.

Ideja e këtij objekti ka lindur pas përcaktimit të zonave ndërtimore dhe kam menduar qe parcela e zgjedhur i ploteson të gjitha kushtet. Është menduar që të ketë hapësirë për afarizëm, hapësirë për banim me sa më shumë ndriqim natyral, si dhe në oborrin e pasëm te ketë një hapësirë për rekreacion.

Si zhvillim i gjithë kësaj ideje, rrezultati i saj ka gjeneruar projektimin e këtij objekti afaristo- banesorë B+P+6, i cili ka qëllim që ti plotësoj te gjitha kushtet për zhvillimin e biznesit, banimit, dhe rekreacionit për shfrytëzuesit e tij.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2967

Included in

Architecture Commons

Share

COinS