Date of Award

Summer 7-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Lulzim Beqiri

Language

Albanian

Abstract

Ndërtesat me përdorim të përzier janë objekte me më shumë se një përdorim. Struktura e një ndërtese tipike me përdorim të përzier lejon hyrjen e të paktën dy grupeve të përdoruesve, ku të dy grupet përfitojnë prej pranisë së tjetrit. Mbrojtësit e politikës kompakte të qytetit argumentojnë se ndertesat me përdorim te përzier janë të nevojshme për arritjen e kompaktësisë. Kërkesa për dendësi në qytetet në zhvillim po rritet pasi çmimet e tokës po rriten dhe pothuajse nuk ka parcela të lira në qendra. Edhe pse nuk ka masa universale për etazhitet të ulët, të mesëm dhe te lartë, une besoj se mund të lidhet me vendndodhjen dhe karakteristikat e qytetit. Ne disa vende dendësi ultra të larta gjenerohen nga kushte të ndryshme dhe prejardhja lokale dhe nuk mund të jenë krahasuar me shembujt evropianë, apo me zhvillim tone urban, gjithashtu, termat qe kanë per baze ndertesat me dendësi të ulët, të mesme dhe të lartë, kuptime dhe vlera të ndryshme në qyteteve të vogla, të mesme dhe të mëdha, e sidomos per qytet qe jane ne zhvillim si Prishtina. Ky artikull paraqet disa raste studimore te projekteve për ndërtesa me përdorim të përzier në raste me madhësi dhe dendesi të mesme dhe te larte te nderteses. Studimet e rastit ilustrojn përcaktuesit lokalë të vendosur në planet zhvillimore lokale që kufizojnë zhvillimin nga vendosjea e vlerave minimale dhe maksimale të treguesve urbanë. Ndonjehere mund te konkludojmë se, rregulloret e planifikimit rezultojnë te jene në vlera shumë ekstreme të faktorëve urbanë që duhet të jenë përmbushur nga zhvillimi i ri. Sidoqoftë, ato nuk janë përgjigjet e vetme ndonjëherë. Planifikimet jo gjithmonë parashikojnë ose plotësojnë nevojat e mjedisit urban dhe shoqërisë në ndryshim. Vëzhgimi i procesit të ekzekutuar të zbatimit tregon se hipoteza mund të jetë e drejtë. Projekti i zhvilluar synon te perbeje zgjidhje per problemet kyqe qe i ka kryeqyteti i Prishtines. Pas shqyrtimit te rasteve studimore, te shqyrtimit te kesaj tipologjie si ne vendet e zhvilluara, poashtu edhe ne vendet ne zhvillim, rregullave urbane lokale, dhe gjendjes ekonomike-sociale-kulturore te popullates, si dhe periudhes kohore zhvillimore te Prishtines, eshte arritur deri te rezultati qe paraqitet ne fletat ne vijim, projektimi i nje ndertese me funskione te ndryshme me nderlidhje hibride, ku rendesi te madhe i eshte kushtuar edhe koncepteve te reja te projektimit te ndertesave biofilike dhe bioklimatike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2966

Included in

Architecture Commons

Share

COinS