Date of Award

Fall 9-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Lavdim Mexhiqi

Language

Albanian

Abstract

Fokusi i temës në dallimet ndërmjet Facebook dhe Google ads, tregon se cili nga këto opsione preferohet më shumë nga klientët e kompanisë së marketingut digjital – Growzillas. Marketingu digjital është metoda më moderne dhe më efikase e reklamimit të një biznesi. Në botën digjitale të shekullit 21, prezenca e biznesit në rrjetet sociale dhe në makinat e kërkimit (search engines) garanton që shërbimet dhe produktet e ofruara nga biznesi arrijnë një gamë më të gjerë të klientelës.

Procesi i punimit të kësaj teme përfshinë përdorimin e burimeve parësore dhe dytësore për mbledhjen e informacioneve. Shqyrtimi i literaturës paraqet njohuri të përgjithshme rreth kësaj fushe, ndërsa pjesa e studimit paraqet shembuj të funksionimit të marketingut digjital në kompaninë Growzillas.

Rezultatet kanë treguar se që të dyja platformat kanë shfaqur rezultate për arritjen e audiencave të ndryshme. Facebook ka mundësi për të targetuar audiencë më specifike, ndërsa Google ads i drejtohet kujtdo që kërkon fjalët kyçe të cilat janë pjesë e kampanjës së reklamës. Google ads ka rezultuar në shitje më të larta në krahasim me Facebook ads.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2947

Included in

Business Commons

Share

COinS