Date of Award

Fall 10-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Ardian Emini

Language

Albanian

Abstract

Shumë analist politik dhe studiues të saj, e shohin historinë e Shqipërisë në suaza të ndryshme. Tranzicioni në vendet ish socialiste solli ndryshime të rrënjësishme në secilën prej fushave dhe sektoreve të ndryshme. Edhe pse ka ndikime shumëkahëshe të procesit tranzicional, nuk mund të thuhet se modeli i vendeve tjera nuk duhet marrur për shembull të mirë. Me qenë se analizat dhe hipotezat e temës, kanë lidhje drejtëpërdrejt me historinë, e gjithë analiza përfshihet në aspektin sa më objektiv të mundshëm, duke iu referuar pasojave, shkaqeve dhe zgjidhjeve përgjatë historisë shqiptare, prej krijimit të shtetit e deri tek suazat më të rëndësishme europiane e ndërkombëtare. Ky punim, ka për qëllim që me baza shumë faktike, të shërbej edhe për hulumtime dhe rritje të kapaciteteve analitike në raport me zhvillimet e mëtutjeshme në rajon, e vecanërisht në Shqipëri dhe vendin tonë

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.289

Share

COinS