Date of Award

Winter 12-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Hyzer Rizani

Language

Albanian

Abstract

Cilësia mikrobiologjike e qumështit të papërpunuar është thelbësore për prodhimin cilësor të produkteve të qumështit. Alternimi është një term që përshkruan ndryshimin e përbërjes, shijes dhe erës në ato pika ku është i pangrënshëm për konsumatorin. Alternimi mikrobial i qumështit shpesh përfshin degradimin e proteinave, karbohidrateve dhe yndyrnave të organizmave dhe enzimave të tyre. Konsumimi i qumështit dhe qumështit është rritur në mënyrë të konsiderueshme në Kosovë gjatë dekadës së fundit, dhe një pjesë e madhe e prodhimit vendor vjen nga shpërndarësit në shkallë të vogël në të gjithë vendin. Në këtë hulumtim, janë marrë 50 mostra qumështi në disa nga vendet grumbulluese dhe nga fermat e qumështit në tre komuna të Kosovës (Prizren, Suharekë dhe Rahovec). Cilësia mikrobiologjike e mostrave të qumështit analizohet sipas standardeve zyrtare. Më tej, në qumështin e papërpunuar, u analizuan një numër i baktereve aerofike mesofile dhe numri i koliformave. Bakteret mesofilike aerobike në qumështin e freskët, të përdorura si lëndë e parë, nuk treguan më shumë se 2.0 × 106 cfu / ml, ndërsa koliformat u paraqitën në 4 cfu / ml.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.26

Included in

Food Science Commons

Share

COinS