Date of Award

Fall 11-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Muhamet Ahmeti

Language

Albanian

Abstract

Kjo temë diskuton ndikimin e hirit në vetitë e betonit me qëllim që të optimizojë nivelin e hirit të përdorur për aplikim të caktuar. Sasia optimale e hirit ndryshon jo vetëm me llojin e aplikimit, por gjithashtu edhe me përbërjen dhe proporcionet e të gjitha materialeve në përzierjën e betonit (veçanërisht hiri), kushtet gjatë vendosjës (veçanërisht temperatura), praktikat e ndërtimit (p.sh. përfundimi dhe fortësimi) dhe kushtet e ekspozimit. Pra, përmbajtja optimale e hirit ndryshon prej rasti në rast. Përmbajtje të hirit deri në 50% mund të jetë I përshtatshëm shumicën e elementeve duke siguruar që kërkesat e projektit për aftësi mbajtëse në moshë të hershme mund të plotësohen dhe duke siguruar fortësim adekuat me lagështi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.435

Included in

Engineering Commons

Share

COinS