Date of Award

Winter 2-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Engineering Management

First Advisor

Vehbi Sofiu

Language

Albanian

Abstract

Energjia diellore është një nga burimet për perfitimin e energjisë elektrike, duke e pare gjithnje në rritje të konsumit dhe nevojen për energji elektrike, u deshtë të merren hapa konkret dhe investime të mëdha në këtë drejtim për përfitimin e energjisë elektrike nga energjia e riperteritshme qoftë nga dielli, energjia e erës dhe burime të tjera, duke e konsideru që me energji të riperteritshme nuk ka emetim dhe ndotje të ambientit. Nxitur nga zhvillimet e fundit teknologjike dhe shqetësimi në rritje për qëndrueshmërin dhe ndikimin mjedisor të përdorimit të karburantit konvencional, mundësia për të prodhuar energji të pastër dhe të qëndrueshme në sasi të konsiderueshme nga burimet e ripërtëritshme të energjisë ngjall interes në të gjithë botën.Fotovoltaikët janë duke u bërë një nga investimet më të mëdha në fushën e njësivegjeneruese ripërtëritëse. Përmirësimi i besueshmërisë në Sistemin Elektroenergjetik ështënjë nga impaktet shumë të rëndësishme të instalimit të fotovoltaikëve (PV). Duke ditur se Kosova ka karakterstika shumë të mira sa i përket rrezatimit të diellit (rreth 1300 – 1400kW/m2).

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.31

Included in

Engineering Commons

Share

COinS