Date of Award

Fall 10-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Visar Krelani

Second Advisor

Arbëresha Kastrati

Language

Albanian

Abstract

Qellimi I kesaj teme eshte te tregoje rreth perpunimit dhe shfrytezimit te betonit te parafabrikuar. Po ashtu te tregoje avantazhet, perfitimet, menyren e pergatitjes, montimit ne vendpunishte, lidhjeve te pjeseve te betonit, ekzekutimin e tyre ne vendpunishte ne varesi te pozicionit qe shfrytezohet ne object, shtrirjen ose perhapjen e tij ne tregun e sotem te ndertimit, aplikueshmeria e tij në Kosovë. Përshkruan vetitë e perbëresve të betonit të parafabrikuar si: cimento, agregatin dhe ujin. Ky punim perbehet nga 6 kapituj. Kapitulli I pare tregon për historikun e elementeve të parafabrikuara, po ashtu edhe vetit e përbërseve të betonit si cimenton, agregatet dhe ujin. Kapitulli i dytë tregon për elementet e lidhjeve të betonit të parafabrikuar. Në kapitullin e tretë, shtjellohet detyra e marrë për ketë temë, në këtë rast një lëshesë rrugore. Në kapitullin e katërt, flitet për metodologjinë e punës. Në kapitullin e pestë flitet për prezantimin dhe analizën e rezultateve të fituara gjatë punës në temë. Në kapitullin e gjashtë paraqiten konkluzionet dhe rekomandimet

DOI

10.33107/ubt-etd.2018.438

Included in

Engineering Commons

Share

COinS