Date of Award

Winter 12-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Lulzim Beqiri

Language

Albanian

Abstract

Pas plote tre viteve studime intenzive në UBT Fakulteti i Arkitekturës shkalla bechellor, arrita të vije në fazën e kurorzimit të punës sime studimore, pra duke përgatitur temën e diplomës. Afiniteti për të rafinuar dijen e fituar, më shtyti të përqendrohem ne pjesen e planifikimit te “banimit kolektiv” si atraksion për mua dhe si mundesi e planifikimit të lehtësimit te menyres se te jetuarit në kohët tona moderrne. Në kohën kur numri i shtimit të popullatës botërore në përgjithësi, dhe rritjes në vendin tone në veçanti, nevoja për hapësirë është gjithmonë e më e madhe, pasi që edhe zbarkimi i pjesëve rurale neper qytete veçanërisht ne Prizren ka krijuar nevoje te madhe për planifikim te banimeve kolektive. Përzgjodha parcelën ne piken strategjike te Prizrenit në pjesen pak me periferike, pran lumbardhit rruga, Tirana afër parkut të qytetit pranë Universitetit te Prizrenit si dhe prane Spitalit te qytetit. Te gjitha këto përparësi e bëjnë pa dyshim tërheqës dhe atraktiv këtë banim kolektiv duke pasur parasysh lehtesimin për banorët të cilët kanë qasje nëpër lokacionet e cekura.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.474

Included in

Architecture Commons

Share

COinS