Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Petrit Ahmeti

Language

Albanian

Abstract

Tema ime e diplomës në përgjithësi ka të bëjë me banim dhe afarizëm. Studimi kryesorë fillon nga analizat urbane duke vazhduar me orientimin e duhur të kthinave, varësisht nga lloji i funksionit të kthinës.

Parcela- ka një hyrje dhe një dalje.Posedon gjithashtu parkingje të jashtme, hapësira të gjelbërta, kënde për fëmijë dhe hapësira për shumë funksione.

Objekti- ka dy hyrje kryesore dhe dy sekondare. Etazhiteti i objektit është -2B+P+5.

Në bodrume janë të vendosura garazhimi dhe depot. Në përdhesë janë të vendosura lokalet afariste ndërsa katet janë të organizara me banim.

Forma përcjell funksionin.

Forma:

Duke u bazuar në planin rregullues urban të kësaj zone( Shih fig.02) forma e objektit është e rregullt, kryesisht katërkëndëshe me vendosje kompakte në parcelë.

Si në planimetri ashtu edhe në fasada është tentuar të përdoren forma të drejta,elemente moderne, hapje (dyer, dritare) me dimensione që u përshtaten njëtrajtësisht formave tjera të objektit.

Funksioni:

Duke filluar nga analizat urbane, zhvillimit të lëvizjeve ne parcelë dhe objekt, ndarja e banesave e deri tek orientimi i kthinave, funksioni ka qenë fokusi im kryesorë në këtë projekt.

Si përfundim arritja e organizimit,planifikimit dhe analizave arkitektonike përmbushin standardet e projektimit arkitektonik.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.471

Included in

Architecture Commons

Share

COinS