Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Binak Beqaj

Language

Albanian

Abstract

Mungesa e Hapësirave të lira në vendin tonë, hapësira të shumta jo funksionale dhe jo të menduara mirë me kohë dhe mos respektimi i rregullave Urbane, ka shkaktuar një Kaos të madh, zgjidhja e të cilit do të kushtonte shumë energji, përkushtim të nivelit të lartë Profesional dhe implementim të duhur ekonomik. Tashmë dihet se kjo është një Problematikë e kamotshme por ajo që vihet në pah është mungesa e Trotuareve, Hapësirave gjelbëruese, mungesa e hapësirave për personat me nevoja të veçanta, Rrezikshmëri e lartë në komunikacion dhe qarkullim Rrugorë, nevoja e lartë për Parkingje, numër shumë i madh i veturave gjatë ditës na bënë të mendojmë se është momenti i fundit për ndryshime rrënjësore në zgjidhje funksionale Urbanistike, të cilat domosdoshmërish do të ofronin zgjidhje afatgjate dhe përmbushje të nevojave të qytetarëve duke ua bërë jetën më të lehtë, prandaj. Arsyeja e përzgjedhjes së kësaj tematike lidhet ngushtë me problemet e lartpërmendura duke u munduar për të ofruar një zgjidhje ideale dhe të arsyeshme komfort rregullativave urbane

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.470

Included in

Architecture Commons

Share

COinS