Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Lulzim Beqiri

Language

Albanian

Abstract

Projektimi i Ndërtesës Arsimore – Objekt Fakultet I Arkitektures dhe Ndertimtarise

Qëllimi i këtij punimi të diplomës është projektimi i nje Fakulteti te Arkitektures dhe

Ndertimtarise ne afersi te qytetit te Lipjanit me saktesisht ne magjistralen Prishtine-

Ferizaj kilometri I 16 ne fshatit Konjuh.Si fillim eshte analizuar parcela dhe objektet qe

gjinden ne te dhe per rreth saj duke ra ne nje konkludim qe ne kampusin univerzitar te

UBT-se nevoitet nje objebt I ri per akomodimin e studentave ne dy drejtimet perkatese

pasi qe eshte kerkesa e madhe nga ta.

Objekti eshte menduar te vendoset ne pjesen e djatht te parceles per arsye qe afer ka nje

parcel tjeter qe eshte e pashfrytezuar dhe ne nje te ardhme mendohet te blihet dhe te

zgjerohet kampusi dhe mos te kete probleme ne qasje,komunikim dhe vizure .

Gjithashtu nje pjese e madhe e kampusit eshte e pa shfrytezuar dhe ideja ka qene qe ky

kampus te kete disa hapsira rekreative ku studentat te ndihen rehat gjate qendrimit ne

te. Projekti do të përbëhet nga dy pjesë, ajo tekstuale ku eshte e paraqitur permes pershkrumit teknik dhe ajo grafike permes tabekeve dhe sllajdave.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.485

Included in

Architecture Commons

Share

COinS