Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Arber Sadiki

Language

Albanian

Abstract

Në Kosovë, aktualishtë rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë me mbi 35% të moshës 15-24 vjeçare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeçare. Kjo grup moshë konsiderohet një prej pasurive kryesore që ka vendi ynë,mirëpo për një afat të shkurtër kohorë si rrjedhojë e kohës kjo rini do të plaket. Viteve të fundit numri i personave që kërkojnë strehim në shtëpinë e pleqve ka filluar të shënojë një rritje. Një pjesë e këtyre personave nuk kanë njerëz të afërt që mund të kujdesen për ta, mirëpo ka edhe të tillë që largohen nga shtëpia ose dërgohen nga vet familjarët në shtëpinë e personave të moshuar dhe pa përkujdesje familjare, mirëpo si shkas është edhe fluksi I jetës që qdo herë e më shumë po na e kufizon kohën në atë mënyrë që secili antarë është I angazhuar me punë dhe se nuk mundë të gjejë më kohë per perkujdesje ndaj personave të moshuar apo atyre me aftësi të kufizuara dhe nga këtu lind neovoja për një hapësirë të veçantë dhe adekuate për këtë shtresë të njerzve.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.506

Included in

Architecture Commons

Share

COinS