Date of Award

Fall 9-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Dr.sc.Hyrije Koraqi

Language

Albanian

Abstract

Ushqimi komercial për fëmijë perfshinë ato produkte që bëhen zakonisht me drithëra,fruta dhe perime,sheqer dhe aditivë të ndryshëm. Ashtu si produktet ushqimore të destinuara për përdorime të veçanta ushqyese, ushqimet për fëmijë dhe për foshnja kërkojnë seri udhëzimesh të rrepta si cilësia dhe siguria ushqyese, shtimi dhe kontrollimi i aditivëve dhe etiketimi. Sidoqoftë, duke qenë një shtesë e rëndësishme për dietën e foshnjave dhe fëmijëve dhe për përshtatjen e tyre me ushqimin e zakonshëm, cilësinë ushqyese e ushqimit komercial për foshnja dhe fëmijë të bazuar në drithëra,fruta dhe perime ka rendesi shumë të madhe. Shembuj të ushqimit komercial për foshnja dhe fëmijë nga tregu dhe farmacitë u analizuan nga parametrat: pH, materie e thatë e tretshme, lagështi, aciditet total, vitaminë C, proteina, sheqerna dhe lipide. Të gjitha mostrat e ushqimit për foshnja dhe fëmijë prodhohen nga kompani të huaja pasi aktualisht nuk ka prodhues të Kosovës që prodhojnë këtë gamë të produkteve. Parametrat e cilësisë ushqyese janë të rëndësishme për të vlerësuar cilësinë e produktit dhe si mund të ruhet në mënyrë të sigurt. Parametrat e analizuar ishin të gjitha brenda kufijve të lejuar. Sidoqoftë, si një masë paraprake, vërejtjet për përmbajtjen në etiketat e produkteve duhet të ndiqen gjithmonë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.8

Included in

Food Science Commons

Share

COinS