Date of Award

Fall 9-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Mimoza Sylejmani

Language

Albania

Abstract

Si faktor për një arsimim të mirë cilësojmë një shkollë, universitet të cilësisë së lartë dhe pedagog të nivelit të duhur intelektual, por të gjithë harrojmë kushtet dhe cilësinë që u duhet studentëve për mësim dhe studim të qetë, e mbi të gjitha jetesë të rehatshme.Këto kushte përveç familjarëve që mund t‟ua ofrojnë, organi shtetëror për mundësimin e kushteve janë konviktet. Për këto arsye dhe shumë të tjera, zona që unë e kam zgjedhur sistudim i parë është zonë e qetë akustike dhe zonë jo problematike që studentët të ndihen sa më të sigurtë pa ju cenuar liria e shprehjes, dhe ajo e lëvizjes. Për punim të diplomës kërkohen disa karakteristika të cilat janë: caktimi i një lokacioni apo vendi të duhur duke i`u përshtatur të gjitha kushteve. Tema që kam përzgjedhur është ndërtimi i një konvikti. Detyra kryesore për këtë punim është analiza dhe ndertimi i konviktit në zonën perëndimore të qytetit të Prizrenit, në afërsi të lumbardhit. Arsyeja që kam përzgjedhur që ky konvikt të bëhet pikërisht në këtë qytet ështe sepse ky qytet ka mungesë të konvikteve ku shumëstudenteve u krijohen vështërësi të ndryshme për banim.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.786

Included in

Architecture Commons

Share

COinS