Source

Agjensia e statistikave të Kosovës

Publication Date

3-28-2018

Abstract

Kontibutet e mbledhura të pesioneve (Në miliona €)

Kthimet e investimeve (Në miliona €)

Share

COinS