Source

Agjensia e statistikave të Kosovës

Publication Date

3-28-2018

Abstract

Eksporti i energjisë GWh

Humbjet e Energjisë Elektike në Transmision dhe Distribuim (MWh)

Importi i energjisë GWh

Konsumi GWh (janë përfshirë edhe konsumi 220-110 kV)

Konsumi i thëngjillit (mil. Tonë)

Norma e humbjeve të energjisë elektirke (%)

Prodhimi bruto i energjisë elektrike në TC në GWh

Prodhimi i Thëngjillit (mil. Tonë)

Prodhimi i energjisë në hidrocentrale GWh

Shpërndarja e energjisë elektrike në Amvisëri

Shpërndarja e energjisë elektrike në Industri

Shpërndarja e energjisë elektrike në Komercial

Shpërndarja e energjisë elektrike në Ndërmarrjet publike dhe të tjera

Shpërndarja e energjisë elektrike tek Konsumatorët 220-110 kV

Share

COinS