Title

Eksperiment në Sistemin SMC-PNEUTRAINER- 200 Vid 2/2

Streaming Media

Publication Date

3-7-2012

Abstract

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit Mekatronikë në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT) në bashkëpunim me profesorin e lëndës "Dizajnimi, implementimi dhe mirëmbajtja e sistemeve mekatronike", Dr. Sc. Muzafer Shala e duke realizuar eksperimente praktike në Sistemin SMC-PNEUTRAINER- 200, në Laboratorin e Mekatronikës, më konkretisht objektin e UBT-së.

Ky sistem përdorët për inovacione edukative dhe teknologjike në pneumatikë dhe elektopneumatikë

Run time

28 seconds

Format

mp4

Share

COinS