Title

UBT - Shpall konkurs për studime Master 2013 - 2014

Streaming Media

Publication Date

11-8-2013

Abstract

UBT - Shpall konkurs për studime Master 2013 - 2014 në: MENAXHMENT, BIZNES DHE EKONOMI Financa, Banka dhe Kontabilitet, • Marketing dhe Shitje, • Manaxhment dhe Ndërrmarrësi• - SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI Rrjeta dhe Telekomunikacion• Softuer dhe Sisteme Inxhinierie,• Baza e të Dhënave dhe Sistemet e Informacionit• Dizajn dhe Multimedia• Mekatronikë dhe Robotikë• - MENAXHMENT I MEKATRONIKËS (Elektroteknika, Elektronika, Teknologjia e Informacionit, Prodhimtaria Industriale, Dizajni Industrial, Ndërmarrësi dhe Menaxhment) Përmes UBT-së ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa studimi në Universitet partnere si: Vienna University of Technology, Austri Engineering Management University of Warsaw, Poloni International Relation (BA, MA) City University London, Angli Computer Science and Engineering (BSc, MSc) HiG - Gjøvik University, Norvegji Computer Science and Engineering (Mobility) CIFE - Centre International de Formation Europ, Francë European Integration and Law (MA) Danube University Krems, Austri Master in Business Administration (MBA) WIT(Waterford Institute of Technology), Irlandë Master in Information Systems (MSc) Dokumentet e nevojshme për regjistrim: Diploma, dëftesat e notave, certifikata e lindjes, kopja e letërnjoftimit dhe dy fotografi 4X6 Gjuha e studimeve: Gjuha Shqipe dhe Gjuha Angleze UBT organizon ligjërata të rregullta gjatë ditës. Mënyra e studimit: Për të punësuarit ofrohen ligjërata pas orarit të punës dhe gjatë fundjavës Që suksesi juaj të jetë i garantuar, UBT ofron për secilin studentë: • Orientim profesional, kurse përgatitore, praktika profesionale, vizita studimore dhe certifikime ndërkombëtare • Nga një kompjuter gjatë studimeve dhe sistem online • Praktika dhe Eksperimente në Laboratorët bashkëkohorë. • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, Projekt, etj. Financat dhe pagesat: - Çmimi i studimeve për një vit akademik është 1500 €, me mundësi pagese deri në 12 këste. Zgjedh më të mirin ... ... që të bëhesh më i miri! Come to UBT and go everywhere...

Run time

16 seconds

Format

mp4

Share

COinS