Date of Award

Winter 12-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Binak Beqaj

Language

Albanian

Abstract

Pasi që kolegji Univesiteti për Biznes dhe Teknologji çdo ditë është duke e bërë rritjen e numrit të studentëve të regjistruar ,menaxhmenti i UBT- së ka vendosur që të rrisë edhe numrin e hapsirave të cilat do të bënin që UBT të nxjerrë studentë sa më kualitativ.

Me rritjen e numrit të studentëve si dhe me rritjen e hapsirave për studim menaxhmenti ka vendosur që njëra nga këto hapsira të jetë edhe konvikti për student i cili do të ju mundësonte studentëve një kualitet më të madh dhe me një kosto më të favorshme gjatë kohës së studimeve.

Duke e pasur faktin se në këtë kolegj studiojnë student të ardhur nga të gjitha viset shqiptare brenda dhe jashtë vendit akomodimi i tyre në konvikte do të ishte zgjidhje ideale për këta student,pasi që kampusi gjindet në një largësi nga qyteti ,si dhe në atë lokacion mund të themi se nuk ka fare zgjidhje për banim që do të ju mundësonte studentëve te kenë akomodim afër kampusit universitar .

Parcelën të cilën e posedon UBT më është dashur ta rrisë pasi që kamë parë të nevojshme edhe ndërtimin e disa ndërtesave të tjera ,si dhe hapsira për pushim dhe hapsira për sport dhe rekreacion .

Qasja në parcelë mbetet e vetmja dhe e njejta që ka qenë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.890

Included in

Architecture Commons

Share

COinS