Date of Award

Fall 10-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Xhelal Jashari

Language

Albanian

Abstract

Sistemet për menaxhimin e konferencave dhe administrimin e tyre janë shndërruar në asete për institucione që kanë të bëjnë me këtë lëmi, në këtë punim është propozuar një zgjidhje e centralizuar duke u bazuar në praktikat më të mira të sistemeve aktuale.

Fokusi kryesor në hartimin dhe zhvillimin e një ueb aplikacioni për menaxhimin e konferencave është bazuar tek siguria, disponushmëria dhe zgjërushmëria.

Duke analizuar sisteme të ngjashme kemi kuptuar që shumica e konferencave të mëdha kanë implementuar këto lloj sistemesh dhe kanë pasur përfitime të shumta.

Në këtë temë po ashtu jemi munduar të përshkruajmë dhe implementojmë veçoritë standarde që i posedojnë këto lloj sisteme dhe të analizojmë funksione të reja për ti integruar në të ardhmen.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.1526

Share

COinS