Date of Award

Fall 10-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerton Abazi

Language

Albanian

Abstract

Duke pasur parasyshë qe tekonologjia gjithnjë e me shumë po sofistikohet, dhe qe tashme pothuajse çdo informat mundet me u gjet në internet atëher këtë temë do të trajtohet se si ndikon aplikimi i internetit të gjerave apo internet of things (IOT) në bujqësin përkatësisht në rritjen e qualitetit të produkteve , rritjen e sasisë së produkteve dhe ate duke perdorur sa më pak resurse. Duke pas parasysh që pothuaj se qdo fermer rradhë her hyn në internet për të shikuar se cila është rruga më e leht dhe më e mirë për të rritur nje bimë dhe për të shfrytzuar sa më pak resurse ateher në ketë tem do ta shqyrtoj mundesin se cfarë jan pritshmerit e nje bujku i cili ka investuar dhe tashme e shfrytëzon IOT në prodhimin e tijë, do të shqyrtohet temat se sa do të jenë te rritura prodhimet e bujkut, sa resurse do ti shpenzoj, se cilat makina ai do ti përdor, si dhe si mundet bujku me iu largu dëmëve të ndryshme qe mund vijn nga faktor si koha, epidemit etj, të gjitha këto duke pasur nje softëer i cili mbledh të dhenat dhe perdor IOT.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.1679

Share

COinS