Date of Award

Spring 3-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Gani Halilaj

Language

Albanian

Abstract

Sipas perkufizimit te OBSH-s”Depresioni është një crregullim mendor I zakonshëm I karakterizuar nga trishtimi,humbja e interesit ne aktivitetit dhe renia e energjis.Depresioni është I diferencuar nga ndryshimet normale të humorit dhe shtrirjen ashpërësis së tij,simptomat dhe kohëzgjatjen. Çrregullimi më I zakonshëm I gjëndjes shpirtërore ështe depresioni,një gjëndje në të cilën një person ndihet I mbytur nga trishtimi. Qellimi I këtij studimi është të shqyrtojë nivelin e depresionit te adoleshentët ,personat me sëmundje të depresionit duhet të trajtohen me kohë të aplikojnë terapinë e duhur,kujdesi infermieror të jetë sa më adekuat. Studimi është realizuar gjatë muajit Tetor në dy Shkolla të mesme të Larta në Ferizaj.Pjesë marrësit në këtë studim ishin 80 nxënës adoleshentë. Vlerësimi I nivelit të depresionit është bërë duke përdorur pyetsorin Inventarin e depresionit Beck(BDI,BDI-1A,BDI-III) krijuar nga Aron T.Beck dhe kolegët e tij, është një inventar I vetë raportimit të vetë zgjedhjeve me 21 pyetje,një nga testet më të përdorura psikometrike për matjen e ashpërsisë së depresionit.BDI origjinal I botuar pë të parë në vitin 1961 disa pyetje kishte grupe prej të paktën 4 përgjigje të mundshme duke filluar nga intensiteti. Zakonisht depresioni shpesh ndodhë si pasojë e stresit të madh, humbja e një njeriu të dashur, edhe fëmijët edhe adoleshentët janë të predispozuar të vuajnë nga depresioni.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2374

Included in

Nursing Commons

Share

COinS