Date of Award

Fall 9-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Bukurie Jusufi

Language

Albanian

Abstract

Arsimi përfaqëson fushëveprimin parësore të zhvillimeve shoqërore, politike dhe ekonomike të çdo vendi. Sektori i arsimit përbën mundësinë kryesore të çdo shoqërie për t’u zhvilluar ekonomikisht dhe për t’u emancipuar në rrjedhat kulturore dhe politike. Një vend i cili dëshiron të jetë konkurrent ekonomikisht, ai vend duhet të ketë sekretin e arsimit teje të zhvilluar. Pasuria më e rëndësishme në shoqëritë bashkëkohore konsiderohet Arsimi.

Kosova ende nuk e ka të qartë arsimimin i cili është një sektor shumë i rëndësishëm për zhvillim. Nëse marrim parasysh skemën buxhetore të Qeverisë së Kosovë për këtë sektor, shihet qartazi se arsimi në Kosovës ende nuk konsiderohet prioritet i institucioneve tona. Në vend se Kosova ti ngrit fondet publike për zhvillim të arsimimit ajo përkundrazi bën zvogëlime ku në vitin 2010 nuk ka shpërndarë fonde fare. Pasi që e dimë se Kosova ekonomikisht është shumë mbrapa duke marrë parasysh vendet e tjera të rajonit, ajo duhet të bëjë ndryshime pozitive në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës, mësimdhënies dhe elementëve tjera. Kosova ka bërë hapjen e tregut për Universitete Private të cilat kanë qenë të shumta në numër dhe së fundmi procesi i akreditimit ka filtruar kolegjet më të mira të cilat sigurojnë cilësi të mjaftueshme në fushën e mësimdhënies dhe bërjes së hulumtimeve të ndryshme.

Kosova ka një Universitet publik në qendër të Prishtinës dhe në Prizren, të cilët kanë numër të madhe të studentëve dhe gjithmonë mundohen të funksionojnë sipas standardeve ndërkombëtare, mirëpo Qeveria e Kosovës duhet të destinoj më shumë fonde publike për

Institucionet e Arsimit të lartë, qoftë ato publike apo private.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.1896

Included in

Business Commons

Share

COinS