Date of Award

Spring 3-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Besnik Elshani

Language

Albanian

Abstract

Abcesi i trurit (BA) përcaktohet si një infeksion fokal brenda parenkimës së trurit, e cila fillon si një zonë e lokalizuar e cerebritit, e cila më pas shndërrohet në një koleksion qelbi brenda një kapsulë të vaskuluar mirë. BA duhet të jetë e diferencuar nga infeksionet duke përfshirë abscesin epidural dhe subdural. BA është një sfidë për neurokirurgun sepse kërkon aftësi të mira klinike, farmakologjike dhe kirurgjike për të siguruar rezultate të mira klinike dhe prognozë për pacientët me BA. E konsideruar si një infeksion i rrallë i trurit, BA mund të ishte një entitet shkatërrues që e la me lehtësi pacientin të vdekur. Qëllimi i kësaj pune është të rishikojë konceptet aktuale në lidhje me epidemiologjinë, patofiziologjinë, etiologjinë, prezantimin klinik, diagnozën dhe menaxhimin e BA.

Truri (lat. Cerebrum dhe greq. ἐγκέφαλον- enkefalon-“në kokë”), tek njeriu dhe kafshët kurrizore është pjesa e trupit që gjendet në kokë I mbrojtur nga kafka dhe cipa trunore që shërben për kapjen, përpunimin dhe ruajtjen e informacioneve të marra ( në një nivel të lartë), nëpërmjet organeve shqisore.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2482

Included in

Nursing Commons

Share

COinS