Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Safete Veliu-Rexhepi

Language

Albanian

Abstract

Turizmi është një nga veprimtaritë më komplekse të shoqërisë së sotme moderne. Në vendet e zhvilluara, por edhe ne disa shtete në tranzicion, është produkt i rëndësishëm eksporti dhe gjenerator i punësimit. Përfshinë një gërshetim të gjerë dukurish dhe raportesh që lindin gjatë kohës së udhëtimit turistik, ndërsa në realizimin e tij futet thellë jo vetëm në aspektin ekonomik , por edhe në aspektin ekologjik, social dhe kulturor te jetës . Turizmi si aktivitet ekonomik është i orientuar ne shfrytëzimin e potencialeve turistike. Turizmi është një ndër arsyet kryesore të krijimit të hoteleve.[1]

Hoteli është objekt i cili ofron shërbime të strehimit dhe akomodimit , shërbime të ushqimit dhe pijeve , për rekreacion si dhe shërbime tjera . Këto objekte ndërtohen kryesisht në qendra urbane si dhe zona turistike . Prishtina është destinacioni i parë turistik dhe portë kryesore ajrore në Kosovë.

Synimi i kësaj teme është dizajnimi i nje hoteli luksoz me 5 yje , për shkak se ne territorin e Kosovës ka mungesë të tyre . Dizajni i hotelit nuk përqendrohet vetëm në planifikimin e efikasitetit të hapësirës por edhe në vlerat estetike të tij . Parimi kryesor i hotelit është që mysafirit ti ofrojmë komoditet dhe siguri maksimale gjatë qëndrimit të tyre.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2565

01 - A2.pdf (6795 kB)
02 - A1.pdf (509 kB)
03 - A1.pdf (853 kB)
04 - A2.pdf (554 kB)
05 - A2.pdf (380 kB)
06 - A2.pdf (598 kB)
07 - A2.pdf (532 kB)
08 - A2.pdf (970 kB)
09 -A2.pdf (764 kB)
10 - a2.pdf (22144 kB)
11 - A1.pdf (4426 kB)
12 - A1.pdf (2851 kB)
13 - a2.pdf (2433 kB)

Included in

Architecture Commons

Share

COinS