Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Information Systems and Security

First Advisor

Fatmir Azemi

Language

Albanian

Abstract

Computer Aided Design (CAD) dhe Computer Aided Engineering (CAE) janë mjetet më të rëndësishme teknologjike qe ingjinierët dhe dizajnerët i përdorin për të zhvilluar dhe përmirësuar produktet në përditshmëri (formën, dizajnin dhe procesin e optimizimit). Për këtë arsye, ky studim shfaq rendesinë e përdorimit te CAD-it për modelimin e pjesëve dhe veglave, si dhe pjesën e CAE-it për analiza të ndryshme ingjinierike si presionin në pika të ndryshme, apo aerodinamikën e makinerive të ndryshme, flow simulation dhe shumë analiza tjera.

Kjo temë prezanton përdorimin e CAD/CAE sistemeve për modelimin dhe analizimin e procesit stress dhe strain dhe rezultatet e kalkulimeve gjatë krahasimit të dy modeleve të trarëve që përdoren për ndërtimin e objekteve arkitekturale, si dhe për ndërtimin e urave të mëdha.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2581

Included in

Business Commons

Share

COinS