Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Besnik Qehaja

Language

Albanian

Abstract

Kjo temë bazohet në aplikimin e metodologjive më të mira të punës duke përdorur veglat e përshtatshme për krijimin, testimin, versionimin dhe lansimin e ciklit të zhvillimit të një softueri dhe adaptimin e tij në mjedisin e kontinjerizuar, qoftë ai i hostuar në infrastrukturën tonë apo atë cloud.

Në këtë punim këto teknologji do të elaborohen me fokus të madh praktik, duke prezentuar zgjidhje të ndryshme për pjesë të sfidave që shfaqen. Këto sfida elaborohen specifikisht përmes veglave që do të përdoren dhe aplikacionit që do ta lansojmë.

Nga skenaret e lartëpërmendura nxirren dhe vizualizohen rezultatet të cilat mund të shërbejnë si orjentues në projektimin më të mirë të zhvillimit të ciklit të aplikacioneve .

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2628

Share

COinS