Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Besnik Qehaja

Language

Albanian

Abstract

Rrjeti pa tela është bërë i famshëm për shkak të përparësive të ndryshme që ka. Bazuar në këto përparësi rrjeti pa tela po ashtu përballet edhe me problemin e sigurisë.

Rrjeti pa tela po vjen duke u rritur në tërë botën për shkak të avantazheve dhe shërbimeve që i ofrojnë. Në mjedisin e rrjetit ku komunikimi po bëhet përmes rrjetit pa tela, mbrojtja e të dhënave me rëndësi është sfida më e madhe për administratorët e rrjetit. Bazuar në benificionet e mëdha të këtij lloji të rrjetit çështja kryesore është se rrjeti pa tela ofron siguri të dobët. Kompanitë dhe organizatat biznesore çdo ditë e më shumë përdorin rrjetin pa tela për shkak se është fleksibil dhe më lehtë i qasshëm, por për ata gjithashtu është shqetësuese siguria e dobët, se dikush nga jashtë mundet të kyçet nëçështjet delikate të biznesit dhe munden të kenë humbje të mëdha. Kjo temë diskuton prapaskenën e sigurisë të rrjetit pa tela. Disa sulme të cilat mundë të ndodhin në rrjetin pa tela është edhe qasja e paautorizuar apo thyerja e paswordave (fjalëkalimeve).

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2644

Share

COinS