Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Valon Ejupi

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i punimit është që të pasqyrojë gjendjen reale rreth përdorimit të antidiabetikëve në regjonin e Prizrenit. Duke qenë se, diabeti mellitus është një sëmundje shumë e përhapur në këtë punim synojë të prezantojë: historikun e sëmundjes së diabetit, pankreasin endokrin, tipet e diabetit, diagnozën, simptomat, karakteristikat e insulinës humane, mjekimin e diabetit mellitus ku përfshihen insulinoterapia dhe terapia me antidiabetikë oralë si dhe kujdesi infermieror. Gjithashtu me anë të këtij punimi prezantoj përqindjen e përdorimit të antidiabetikëve në regjionin e Prizrenit, duke u bazuar në hulumtimin që kam bërë në bazë të pyetsorëve drejtuar gjithsej 30-të profesionstëve shëndetësor, respektivisht mjekëve në QKMF-Prizren dhe farmacistëve, në fund si rezultat në grupin e antidiabetikëve oral përdorim më të madh ka gjetur Metformina, kurse nga tipet e insulinës Novomix. Personeli mjekësor, e veçanerisht ai infermieror, duhet të bëj një punë të palodhur si nga ana profesionale ashtu edhe morale në mënyrë që t’i bindin pacientët me këtë diagnozë që të mos izolohen nga shoqëria, por të përshtaten me stilin e ri te jestesës dhe të integrohen sa më mirë në shoqëri duke bërë një jetë komode dhe shumë normale.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2698

Included in

Nursing Commons

Share

COinS