Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Agim Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Për ne si infermier shëndeti i çdo pacienti është gjëja primare që duhet ta kemi parasysh dhe të tregojmë një kujdes të veçantë për ta.

Pneumonia është infeksion i mushkërive që mund të shkaktohet nga bakteret, viruset ose këpurdhat. Pneumonia është infeksion i rrugëve të vogla respiratore dhe alveoleve. Qëllimi i këtij studimi është që ta kuptojmë se cilat janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së pneumonisë, cilat janë simptomat, dhe si ofrohet kujdesi infermieror pacientëve me pneumoni. Unë si studente e degës së infermierisë jam munduar që përmes këtij punimi dhe studimi të ofrojë material sa më relevant mbi sëmundjen e pneumonisë. Kujdesi infermieror që ju ofrohet pacienteve me pneumoni është një kujdes që kërkon kohë dhe përkushtim ndaj pacientit duke ia përmisuar cilsinë e jetës , duke parandaluar gjërat që e keqsojnë sëmundjen , duke e mbështetur dhe motivuar në çdo aspekt.

Përmes këtij punimi, ofrohen informata në lidhje me sëmundjen dhe mënyren si si ofrohet kujdesi infermieror tek pacientët me pneumoni.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2712

Included in

Nursing Commons

Share

COinS