Date of Award

Fall 11-2014

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Mentor Geci

Language

Albanian

Abstract

Treguesit e vlerës mesatare

Treguesit e vlerës mesatare janë pjesë e analizës statike tek grupi i analizës statistikore. Treguesit e vlerës mesatare jane vlera reprezentative te cilat zevendesojnë te gjitha vlerat e veqorisë së dukurisë së dhënë. Sa me homogjene qe te jene te dhënat statistikore aq më reprezentative do të jenë vlerat mesatare.

Madhësitë mesatare shprehin anën sasiore të serive statistikore dhe llogariten vetëm te seritë statistikore ndërsa te ato cilësore pamundësohet llogaritja e tyre.

Madhësitë mesatare në vargun e të dhënave të njësisë statistikore gjenden gjithmonë në mes të modalitetit (të dhënës) më të vogel dhe modalitetit më të madhë të asaj serie.

Treguesit e vlerës mesatare ndahen në disa ndryshëm për të bërë më të lehtë dhe për të percaktuar llogaritjen në bazë të nevojës.

Ato japin rezultate të sakta dhe shpejta për analizë dhe interpretim.

DOI

10.33107/ubt-etd.2014.1949

Included in

Business Commons

Share

COinS