Date of Award

Spring 4-2013

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Ilir Salihu

Language

Albanian

Abstract

Trajnimi dhe zhvillimi i punëtorëve është shumë i rëndësishëm për kompaninë dhe për motivimin e tyre por gjithashtu edhe për performancën. Trajnimi i punëtorëve zhvillohet për rifreskimin e njohurive dhe që punëtorët e rinj të jenë në gjendje ti kuptojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Por departamenti i burimeve njerzore ka edhe detyra të tjera përveç zhvillimit dhe trajnimit të punëtorëve, prandaj mbikqyrja ose monitorimi i trajnimit ka shumë përparsi, dy nga të cilat janë kompletimi i punëtorëve me aftësitë e nevojshme për të zhvilluar punën dhe njëkohësisht krijimi i një stafi me të përgatitur për situata të ndyshme. Metodat për të mbikqyrur këtë proces dallojnë nga lloji i kompanisë, mundësive të IT, programeve të trajnimit si dhe ekspertizës së stafit trajnues.

DOI

10.33107/ubt-etd.2013.2102

Included in

Business Commons

Share

COinS