Date of Award

Fall 12-2013

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Feim Brava

Language

Albanian

Abstract

Marketingu ne tërësi është aktivitet I prodhimi qe optimalizohet për përmbushjen e nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve ngase tregu me mekanizmat e tij sugjeron për mënyrën e prodhimit, asortimentin, shpërndarjen, çmimin, porositë dhe sjelljen e konsumatorëve. Pra marketingu mund te themi qe është aktivitet i biznesit, që ndikon në rregullimin dhe përcaktimin e prodhimit, në procesin e këmbimit, me qëllim të vetëm: përmbushjen e nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve dhe realizimin e fitimit të ndërmarrjes. Marketingu nuk është vetëm proces ndërmjetësues në mes të prodhuesit dhe konsumatorit, por është hallkë që i lidhë dhe i integron sferën e prodhimit me atë të konsumit. Funksioni i marketingut është që t’i ndihmoj ndërmarrjes që t’i njoh mirë nevojat e konsumatorit për të zhvilluar produkte a shërbime që do të pëlqehen nga konsumatorët. Vendimet e marketingut janë kurorëzim i qasjeve pёr harmonizimin nё mes ofertave tё ndërmarrjeve dhe tё kërkesave tё konsumatorёve, nё mes tё instrumenteve tё marketingut miks dhe tё faktorëve qe ndikojnë nё to.

DOI

10.33107/ubt-etd.2013.2100

Included in

Business Commons

Share

COinS