Date of Award

Spring 6-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Cengiz Çesko

Language

Albanian

Abstract

Në këtë studim, prania dhe prevalenca e Listeria monocytogenes u hetua në 10 mostrat e qumështit të lopës së papërpunuar të blerë nga tregjet e rrugëve në qendër të Prizrenit. Prania e L. monocitogjenes u zbulua duke përdorur metodën e Hytech Slide në L. monocitogjene u zbulua në 80% (8/10) të 10 mostrave të qumështit të analizuara.

Rezultatet e hulumtimit zbuluan se qumështi i papërpunuar i shitur në tregjet e rrugëve në qendër të Prizrenit mund të jetë burim i ndotjes me L. monocitogjene dhe të paraqesë një kërcënim të mundshëm për shëndetin publik.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2858

Included in

Food Science Commons

Share

COinS