Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Journalism, Media and Communication

First Advisor

Ferid Selimi

Language

Albanian

Abstract

Ky studim synoi të vlerësontë rolin e mediave të shkruara elektornike në zgjedhjet lokale në Kosovë. Në këtë studim morën pjesë 100 respodent të cilët ishin nga mosha 20 deri 65 vjet. Për metodologjinë e këtij studimi është përdorur intëgrimi i metodave sasiore. Qëllimi i këtij studimi është të shohim rolin e mediave të shkruara elektornike në zgjedhjet lokale në Kosovë.

Gjetjet e këtij studimi kanë vërtetur hipotezën tonë duke na dhënë informacione se mediat e shkruara elektornike ndikojnë në zgjedhjet lokale në Kosovë.

Në fund mund të themi se gjetjet e studimit mund të shërbejnë për krahasimin e rrezultateve me studet e tjera në të ardhmen

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2877

Included in

Communication Commons

Share

COinS