Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Ibadete Bucaliu

Language

Albanian

Abstract

Shumë studime argumetojnë vazhdimisht se fëmijëria e hershme është periudha më e rëndësishme dhe më efektive ku ndërtohet baza për jetë, punë dhe për arritshmëri më të lartë në të ardhmen, në krahasim me të gjitha periudhat tjera të jetës njerëzore.

Duke ditur rëndësin e kësaj periudhe në vende të ndryshme të botës, i kushtojn ë rëndësi shumë të madhe duke filluar nga politikëbërësit duke hartuar kurrikula, dokumente, qasje, metoda, teknika, trajnime për edukatoret, duke bërë fushata të ndryshme për vetëdijësimin e shoqërisë në përgjithësi.

Synimi kryesor i këtij hulumtimi është që të identifikohen faktorët që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve në moshën parashkollore në komunën e Ferizajit Në këtë hulumtim morën pjesë 30 fëmijë të instucionit parashkollor në komunën e Ferizajit .

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2913

Share

COinS