Title

Aurora

Date of Award

Spring 5-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Ariana Gjoni

Language

Albanian

Abstract

Ky studim ka për qëllim fitimin e njohurive të reja rreth temës, me arsyen që koleksioni i pëzgjedhur të përcjelli mesazhin e duhur.

Njohja e historikut të një lëvizje shumë të rëndësishme të artit, siq është kubizmi dhe koha kur është shfaqur për herë të parë si është pritur nga njerëzit,na jep mundësinë që të përjetojmë kohën e kubuzmitedhe pse vetëm në mendjet tona.

Kubizmi si lëvizje zë një vend të rëndësishëm në art.Po ashtu edhe dukuria natyrore “The Northern Lights” apo dritat veriore kanë rëndësin e vetë dhe bukurinë e tyre. Në mënyrë që të kuptojmë se si ndodhi ky fenomen i rëndësishëm natyror është e rëndësishme të kuptojmë origjinen e tij, të hulumtojmë e të gjurmojmë rreth kësaj dukurie mënyra se si ndodhë në hapsirë qëështë diqka shumë interesante dhe me la një përshtypje shumë të madhe.

Me anë të kubizmit dua ti jap jetë dhe gjallëri këtij koleksioni me anë të ngjyrave të cilat janë përdorur dhe që janë dominante. Harmonia që japin ato ngjyra, mendoj se do ti jepte veshjes diqka të mahnitshme, pashtu vijat dhe gjeometria e pikturave të kubizmit të cilat janëpërdorur, janë inspirimi im. Përmes kubizmit dua të shpreh fenomenin natyror “ dritat veriore”, i gjithë procesi që ndodhë në hapsirë është shprehur në 5 veshjet e koleksionit, me lehtësin e panelit të brushave nga dora e njeriut të piktuarar në veshje nga ngjyrat e tekstilit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2946

Share

COinS